Prodej Vila, 6+kk, 230.00 m2, Torrevieja

 • 660,000 EUR

Popis

S ohledem na velké množství nabídek, které pro Vás aktualizujeme každý den, jsou informace do českého jazyka překládány automatizovaně a proto je považujte pouze za informativní. Naši specialisté Vám vše ochotně upřesní nebo rovnou volejte na mob. +420 724 14 94 14


—— Překlad do češtiny: Exkluzivní vily nacházející se v oblasti známé jako "La Manguilla", mezi "La Mata" a "Cabo Cervera" v Torrevieja, obývané převážně severskými, švédskými a norskými obyvateli a tvořené nízkopodlažními a nenasycenými stavbami.

Vzdálenost k moři je 140 metrů od vil; 250 metrů od pláže "Cabo Cervera" ke koupání a 350 metrů od pláží "La Mata". Několik nejlepších restaurací v této oblasti se nachází v okruhu 200 metrů a několik servisních oblastí asi 350 metrů od hotelu.

Dům č.p. 1 má zastavěno 230 m2, 175 m2 bydlení a 55 m2 solárium a dům č.p. 2 zastavěné z 245 m2, 184 m2 bydlení a 61 m2 solárium.

Oba mají navíc soukromý bazén s tryskou na děložní hrdlo, soukromý pozemek, terasy, povrchové parkoviště a solárium s vířivkou a barem.

Jsou modernistického stylu, jsou velmi světlé, s ničím nerušeným výhledem na moře, mají velké prostory:

Obývací pokoj-jídelna-kuchyň, 3 ložnice (2 z nich s en-suite koupelnami), 4 koupelny a otevřený prostor v polosuterénu, kompletně dokončen, jehož využití si kupující může vybrat (do dokončení např. , dům s 5 ložnicemi, 4 koupelnami, 2 obývacími pokoji, nebo má TĚLOcvičnu, sklep, velkou TV místnost…)

Vstup přirozeného světla do polosuterénu je proveden velkými okny na terasu s přímým světlem, která odděluje domy.

Hlavní vlastnosti vil jsou:

Soukromý bazén se slanou vodou a krční tryska.
Soukromé solárium – Chill-out zóna, s vyhřívanou vířivkou, barovým pultem, rozvody vody a elektřiny, pochozí plochá střecha zakončená kvalitní porcelánovou podlahou na vzduchové komoře.
Zahrada na pozemku s kvalitní umělou trávou.
Kompletně instalováno osvětlení fasád a pozemku.
Parkovací plocha na pozemku.
Neleštěné nepravidelné detaily z přírodního kamene Palladian-travertin na fasádách.
Schody do solária šnečího typu s širokým čtvercovým půdorysem.
Pečlivý výběr dokončovacích materiálů.
Nepřímé barevné LED osvětlení v obývacím pokoji.
LED svítidla do koupelen, průchozích prostor, schodišť a sklepů.
Zahrada na pozemku s kvalitní umělou trávou.
Kompletně instalováno osvětlení fasád a pozemku.
Parkovací plocha na pozemku.
Neleštěné nepravidelné detaily z přírodního kamene Palladian-travertin na fasádách.
Schody do solária šnečího typu s širokým čtvercovým půdorysem.
Pečlivý výběr dokončovacích materiálů.
Nepřímé barevné LED osvětlení v obývacím pokoji.
LED svítidla do koupelen, průchozích prostor, schodišť a sklepů.
Podlahové vytápění v koupelnách v přízemí a patře.
Předinstalace vzduchotechnického potrubí v přízemí a prvním patře.
Předinstalace vzduchotechniky rozdvojením v suterénu.
Podlahy z porcelánové kameniny v přízemí, suterén a plovoucí podlaha v patře.
Dvě apartmá s koupelnou v prvním patře, v každém domě.
Plastová okna s antivandalskly, UVA filtrem, akustickou ochranou a motorizovanými žaluziemi.
Protiúderová skla na terasách.
Hybridní systém provzdušňování v celém domě pro lepší klimatizaci.
Aerotermální pro DCS
Elektrická předinstalace pro žaluzie do velkých oken.
Záruční pojištění na deset let proti skrytým vadám a pojištění záruky na částky dodané během díla.
Cena 660 000 €
Klíč po ruce

—– Informace v angličtině:

Exclusive villas located in the area known as "La Manguilla", between "La Mata" and "Cabo Cervera" in Torrevieja, inhabited mostly by Nordic, Swedish and Norwegian residents and made up of low-rise and unsaturated constructions.

The distance to the sea is 140 meters from the villas; 250 meters from the bathing beach of "Cabo Cervera" and 350 meters from the beaches of "La Mata". Several of the best restaurants in the area are located within a radius of 200 meters and several service areas about 350 meters away.

House no. 1 has 230 m2 built, 175 m2 of housing and 55 m2 of solarium and house no. 2 of 245 m2 built, 184 m2 of housing and 61 m2 of solarium.

In addition, both have a private pool with a jet for cervicals, a private plot, terraces, surface parking and a solarium with a Jacuzzi and a bar.

Modernist in style, they are very bright, with unobstructed views of the sea, they have large spaces:

Living room-dining room-kitchen, 3 bedrooms (2 of them with en-suite bathrooms), 4 bathrooms and an open space in the semi-basement, completely finished, the use of which the buyer can choose (until completing, for example, a house with 5 bedrooms, 4 bathrooms, 2 living rooms, or have a GYM area, cellar, large TV room…)

The entrance of natural light to the semi-basement is done through large windows to a patio with direct light that separates the houses.

The main characteristics of the villas are:

Private saltwater pool and cervical jet.
Private solarium – Chill-out area, with heated Jacuzzi, bar counter, water and electricity installation, walkable flat roof finished with high-quality porcelain flooring on an air chamber.
Garden area on a plot with top quality artificial grass.
Lighting of facades and plot completely installed.
Parking area on plot.
Unpolished irregular Palladian-Travertine natural stone details on the facades.
Stairs up to the snail type solarium with wide square footprint.
Careful selection of finishing materials.
Indirect colored LED lighting in the living room.
LED luminaires in the bathrooms, transit areas, stairs and basement.
Garden area on a plot with top quality artificial grass.
Lighting of facades and plot completely installed.
Parking area on plot.
Unpolished irregular Palladian-Travertine natural stone details on the facades.
Stairs up to the snail type solarium with wide square footprint.
Careful selection of finishing materials.
Indirect colored LED lighting in the living room.
LED luminaires in the bathrooms, transit areas, stairs and basement.
Underfloor heating in bathrooms on the ground floor and first floor.
Pre-installation of air conditioning ducts on the ground and first floor.
Pre-installation of air conditioning by splits in the basement.
Porcelain stoneware floors on the ground floor, basement and laminated flooring on the upper floor.
Two Suite Bedrooms with bathroom on the first floor, in each house.
PVC windows with anti-vandal glass, UVA filter, acoustic protection and motorized blinds.
Anti-impact glass on the terraces.
Hybrid aeration system throughout the house for better air conditioning.
Aerothermal for D.C.S.
Electrical pre-installation for blinds in large windows.
Ten-year guarantee insurance against hidden defects and guarantee insurance for amounts delivered during the work.
Price €660,000
Key on hand

—– Informace v ruštině:

Продаётся вилла в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 230.00 м2, участок 154 м2, вилла 2023 года постройки, состоит из 6 комнат (5 спален, 1 салон), 4 ванных комнат. Имеется встроенные шкафы, джакузи, солярий, вид на море.

—– Informace ve španělštině:

Villas exclusivas situadas en la zona conocida como "La Manguilla", entre "La Mata" y "Cabo Cervera" de Torrevieja, habitado en su mayoría por residentes nórdicos, suecos y noruegos y compuesta por construcciones de baja altura y poco saturada.

La distancia al mar es de 140 mts desde las villas; 250 mts a la playa de baño de "Cabo Cervera" y 350 mts de las playas de "La Mata". Varios de los mejores restaurantes de la zona están situados en un radio de 200 mts y varias zonas de servicios a unos 350 mts.

La vivienda nº 1 dispone de 230 m2 construidos, 175 m2 de vivienda y 55 m2 de solárium y la vivienda nº 2 de 245 m2 construidos, 184 m2 de vivienda y 61 m2 de solárium.

Además ambas disponen de piscina privada con chorro para cervicales, parcela privada, terrazas, parking en superficie y solárium con jacuzzi y barra de bar.

De estilo modernistas, son muy luminosas, con vistas despejadas al mar, disponen de amplios espacios:

Salón-Comedor-Cocina, 3 dormitorios (2 de ellos con baño-suite), 4 baños y espacio diáfano en semi-sótano, totalmente terminado, cuyo uso puede elegir el comprador, (hasta completar por ejemplo, una vivienda con 5 dormitorios, 4 baños, 2 salones, o disponer de zona GYM, bodega, gran salón TV…)

La entrada de luz natural al semi-sótano se realiza mediante amplias ventanas a un patio con luz directa que separa las viviendas.

Las características principales de las villas son:

Piscina privada de agua salada y chorro de cervicales.
Solárium privado – Zona Chill-out, con jacuzzi de agua climatizada, barra de bar, instalación de agua y luz, cubierta plana transitable acabada con suelo porcelánico de alta calidad sobre cámara de aire.
Zona ajardinada en parcela con césped artificial de primera calidad.
Iluminación de fachadas y parcela completamente instalada.
Zona de aparcamiento en parcela.
Detalles de piedra natural Paladiano-Travertino irregular sin pulir en las fachadas.
Escaleras de subida al solárium tipo caracol con amplia huella cuadrada.
Cuidada selección de materiales de acabado.
Iluminación LED indirecta de colores en salón.
Luminarias LED en los baños, zonas de paso, escaleras y sótano.
Suelo radiante en baños de planta baja y planta primera.
Pre-instalación de Aire Acondicionado por conductos en planta baja y primera.
Pre-instalación de Aires Acondicionados por splits en planta sótano.
Suelos de gres porcelánico en planta baja, sótano y tarima flotante en planta alta.
Dos Dormitorios Suite con baño en planta primera, en cada vivienda.
Ventanas PVC con cristales antivandálicos, filtro de rayos UVA, protección acústica y persianas motorizadas.
Cristales anti-impacto en las terrazas.
Sistema de aireación híbrida en toda la vivienda para una mejor climatización.
Aerotermia para A.C.S.
Pre-instalación eléctrica para estores en grandes ventanales.
Seguro de garantía decenal contra vicios ocultos y seguro de afianzamiento de cantidades entregadas durante la obra.
Precio 660.000€
Llave en mano

 

Více informací

Aktualizováno 9 června, 2024 at 1:17 pm
 • Číslo zakázky: hz-B9994
 • Cena: 660,000 EUR
 • Velikost: 230.00 m²
 • Ložnice: 5
 • Koupelny: 4
 • Typ nemovitosti: Vila
 • Stav nemovitosti: Prodej

Dodatečné informace

 • Vzdálenost od moře:

Adresa

 • Adresa Torrevieja
 • Město Torrevieja
 • Stát Španělsko

Další údaje

Hypoteční kallulačka

Měsíčně
 • Jistina a úrok
 • Daň z nemovitosti
 • Pojištění rizika splácet
EUR
EUR
%
EUR
EUR

Naplánovat prohlídku

Informace o Vás

Co je v okolí

Podobné nemovitosti

Kontaktní informace

Zobrazit nabídky
Ing. David Möhwald

Dotazy k nemovitosti

Porovnat nabídky

Compare
Ing. David Möhwald
 • Ing. David Möhwald