Nemovitosti a daně ve Španělsku: často kladené otázky a odpovědi

Vybrali jsme pro Vás nejčastěji se opakující dotazy týkající se nemovitostí a životních situací ve Španělsku. Podrobněji zpracovaná jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality

Za standardních okolností navštíví naši klienti zemi dvakrát. Pokud jste si již vybrali místo, kde chcete nemovitost koupit, dalším krokem je výběr mezi domem nebo bytem. Praxe ukázala, že výběr je nejtěžší fází. Existuje mnoho faktorů a situace každého klienta je jiná.

Kupní proces probíhá obvykle ve třech fázích:

  • rezervační smlouva  (contrato de arras) – tento krok není nezbytně nutný v kupním procesu, nicméně zaručuje kupujícímu výhradní právo na vybranou nemovitost (zhruba po dobu 14 až 30 dní), která je na základě této smlouvy stažena z trhu,
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní (contrato privado di compraventa) – součástí této smlouvy jsou úplné a kompletní informace o straně kupující i prodávající a o nemovitosti, která je předmětem prodeje. Při podpisu této smlouvy se skládá záloha, obvykle ve výši 10% z kupní ceny nemovitosti. Pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, musí zaplatit dvojnásobek zálohy,
  • vlastní kupní smlouva  (escritura publica) – která se podepisuje za přítomnosti notáře, který smlouvu posléze zaregistruje na místně příslušném katastru nemovitostí a na finanční úřad.

Podmínka pro zahájení kupního procesu ve Španělsku je získání daňového identifikačního čísla (Numero de Identifi cación de Extranjero – NIE) a založení bankovního účtu u jedné ze španělských bank.

Podpisem kupní smlouvy se nemovitost stává majetkem výhradně kupujícího. Registrace nového majitele na katastrální úřadu trvá zhruba 4 až 6 měsíců, do té doby slouží jako potvrzení o vlastnictví právě tato kupní smlouva

Ano, na našich webových stránkách existuje mnoho nabídek s podobnými požadavky. Kromě kupní ceny však existují další výdaje spojené s procesem prodeje, například: daň z nákupu nemovitostí a registrace osobního majetku atd.

Naše společnost Vám pomůže jak při nákupu, tak při řešení všech následných záležitostí souvisejících s pobytem ve Španělsku. Máme servisní personál, který se vždy stará o Vaše zájmy.

V závislosti na parametrech vybrané nemovitosti, mezi € 3000 a € 6000.

Seznam dokumentů, které jsou potřebné při koupi nemovitosti ve Španělsku, Vám dle Vašeho záměru sdělí náš realitní makléř.

V případě koupě starší nemovitosti platí kupující 10% daň z převodu nemovitosti (počítáno z hodnoty nemovitosti, tuto částku je nutno připočítat k inzerované kupní ceně). Tuto daň kupující neplatí v případě koupě nemovitosti z developerského projektu. U novostaveb ale kupující platí 11,5% (10 % DPH + 1,5% tzv. Kolkovné) z hodnoty nemovitosti (tuto částku je nutno připočítat k inzerované kupní ceně). 

Další náklady jsou:

  • EUR 1,250 – právní služby při koupi nemovitosti. 
  • EUR 1,500 – poplatek notáře, který ve Španělsku řídí celý proces akvizice nemovitosti (zahrnuje i katastr).

Náš zástupce Vám bude celý proces tlumočit do češtiny či slovenštiny. V případě Vašeho požadavku na oficiální překlad dokumentů je překlad dodatečně zpoplatněn.

Realita je taková, že čeští občané ve Španělsku skutečně získají hypoteční úvěry až do výše 70%. Naši hypoteční makléři Vám pomohou správně zpracovat všechny dokumenty a poskytnou Vám pomoc při dodržování všech pravidel postupu. Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými španělskými bankami, které nabízejí transparentní úvěrové podmínky (Sabadell, Bankia, La Caixa).  Pomůžeme Vám najít bankovní nabídky, které nejlépe vyhovují vaší situaci.

Pokud máte v ČR či SR příjem ze zaměstnání či z podnikání, můžete ve Španělsku žádat o hypoteční úvěr s následujícími parametry:

  • úvěr do výše 70 % hodnoty nemovitosti
  • splatnost úvěru s ohledem na věk (do 70-ti let věku)

V lednu 2023 došlo ke změnám parametrů hypotečních úvěrů. V současné době nabízí španělské banky následující úrokové sazby:

  • první rok je úroková sazba fixovaná ve výši 3,5 % p.a.
  • od druhého roku je úroková sazba tvořena součtem pevné marže banky ve výši 4,28 % a aktuální hodnotou sazby Euribor. 
  • každých 6 měsíců pak dochází ke korekci sazby s ohledem na aktuální sazbu Euribor

EURIBOR je zkratka pro Euro Interbank Offered Rate, což je sazba na mezibankovním trhu, za kterou jedna banka nabízí jiným bankám uložení termínovaného vkladu denominovaného v Euro. Od této sazby se potom odvíjí úrok, který poskytují banky pokud si budete brát hypoteční úvěr.  

Toto vízum má smysl pro občany přicházející z jiných zemí než EU, kteří nakoupí ve Španělsku nemovitosti alespoň v hodnotě 500 tis. EUR. Více o Golden Viza v samostatném článku nebo u našich makléřů.

Abyste se vyhnuli ekonomickým rizikům, je nezbytné zkontrolovat, zda nemovitost nemá žádné nevyřízené poplatky nebo dluhy. Naši makléři ve spolupráci s advokátní kanceláří každou nemovitost vždy řádně prověří.

Jedná se o informativní dokument, který potvrzuje, že nemovitost je zapsána v registru nemovitostí.

Při nákupu nemovitosti ve Španělsku je třeba počítat, že se vaše celkové náklady zvýší o poplatky a daně ve výši asi 12% z kupní ceny.  V tomto jsou zahrnuty registrační poplatky, poplatky za notáře, případně hypoteční poplatky, daň z převodu.

Daň z převodu nemovitosti se platí pro nemovitosti z druhé ruky (ne novostavby). Daň závisí na regionu (Comunidad Autonoma), kde se nemovitost nachází. Většina přímořských regionů (Andalusie, Valencie, Katalánsko mají převodovou daň ve výši 10%. V centrálním Španělsku je daň nižší, v Madridu např. jen 7%.

Právní poplatky jsou obvykle 1% + DPH z ceny nemovitosti, nižší pak jedná-li se o nemovitost na 500 000 EUR.  Notářské a katastrální poplatky se pohybují od cca. 1000 do 10 000 EUR v závislosti na ceně nemovitosti a dalších faktorech.

U novostaveb se tato daň neplatí, platí se ale naopak DPH ve výši 10%.

Provize RK je zahrnuta v ceně nemovitosti. 

Kromě obvyklých poplatků za spotřebu energie, za vodu či telefon zaplatíte obecní daň, která se odvádí příslušnému úřadu (Impuestos de Bienes Inmuebles) a většinou činí řádově několik set EUR. V  bytových domech,kde společenství vlastníků, je třeba hradit poplatky do společného fondu (Cuota Comunidad de Propietarios), které jsou určeny na opravy a údržbu objektu. Pokud se nestanete španělským daňovým rezidentem, musíte navíc odvádět roční daň z nemovitosti (Renta), která je zhruba 0,7% z tabulkové hodnoty nemovitosti. 

Máte dotaz? Kontaktujte nás


Porovnat nabídky

Compare